Eos Pipet 2018

Eos en de Jonge Academie reiken ook dit jaar de Eos Pipet 2018 uit aan een jonge wetenschapper die met zijn/haar onderzoek een essentiële bijdrage tot het wetenschappelijk onderzoek levert. 

Een vakjury van wetenschapsjournalisten koos vijf laureaten uit een longlist.

Jij kan mee bepalen wie de Publieksprijs wint. Dus breng je stem zeker uit!

https://www.eoswetenschap.eu/eospipet2018