Nieuwe steun voor ondernemers getroffen door Brexit: veerkrachtsubsidie

VLAIO lanceert een Brexit veerkrachtsubsidie voor Vlaamse kmo’s die door de Brexit genoodzaakt zijn hun strategisch businessplan te herzien. Het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering voorziet € 83 miljoen relancemiddelen om bedrijven te steunen die door de gevolgen van de Brexit getroffen worden. € 50 miljoen hiervan is bestemd voor het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). VLAIO zal de steun vanaf 1 februari 2021 aanwenden onder de vorm van de ‘Brexit veerkrachtsubsidie’.

Heel wat Vlaamse kmo’s zullen in de komende maanden door de Brexit hun strategische businessplannen moeten herzien en zich noodgedwongen heroriënteren naar nieuwe markten, producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe afzetmarkten zoeken of een diversificatiestrategie opzetten. Ook bepalingen uit het EU-VK handels- en samenwerkingsakkoord, zoals de nieuwe Britse invoertarieven, oorsprongsregels en andere douaneformaliteiten, maken het opportuun de bedrijfsvoering te herbekijken. Voor deze strategische oefening geeft VLAIO via de nieuwe veerkrachtsubsidie een duwtje in de rug.

Elke onderneming die een duurzame bedrijfstransformatie wil uitvoeren om de impact van de Brexit op de vangen, komt in aanmerking. Concreet financiert VLAIO de samenwerking tussen een projectindiener (= een ondernemer die hinder ondervindt) en een externe private dienstverlener (= consultancybureau, kennisinstelling of studiebureau), die de kmo bijstaat bij deze strategische heroriëntatie. VLAIO steunt hierbij de personeelskost bij de externe dienstverlener en eventueel ook bij de projectindiener, en dit telkens voor maximaal € 25.000. In totaal kan een kmo voor zijn project minimaal € 20.000 en maximaal € 50.000 Brexit veerkrachtsubsidie ontvangen, waarbij de steun 50% bedraagt van de totale projectbegroting. De Brexit veerkrachtsubsidie kan je vanaf 1 februari 2021 aanvragen via deze webpagina.

De nieuwe Brexit veerkrachtsubsidie is één instrument, goed voor € 14 miljoen, binnen het ruimer Brexit actieplan. Daarnaast zet VLAIO ook andere acties op, zoals o.a. een gerichte transformatie-opleiding, uitbreiding van het VLAIO contract ondernemerschap en het versterken van het aantrekken van investeringen via de VLAIO-instrumenten Strategische Transformatiesteun en Strategische Ecologiesteun. Bovendien kunnen ondernemers met Brexit-vragen terecht bij de ‘Brexit Helpdesk’, waar 45 adviseurs van Enterprise Europe Network (EEN), FIT en het VLAIO Contact Center nauw samenwerken om een antwoord te bieden. Met deze steun, opleiding en begeleiding zet het agentschap haar dienstverlening maximaal in om Vlaamse ondernemers getroffen door de Brexit te ondersteunen.