Oproep tot deelname aan onderzoek: schoongemaakt ferro-metaal schroot voor geoptimaliseerde valorisatie

In het kader van de openstaande call for projecten in transitieprioriteiten willen CRM, Sirris en Clusta een VIS-project indienen met als titel "Cleanscrap": CleanScrap as road to optimised valorisation of ferrous scrap.

De doelstellingen zijn:

  • bewustmaking van de waarde van bepaalde legeringen en hun elementen en de impact van bepaalde coatings op recyclage
  • testen en sensibiliseren van de metaalverwerkers omtrent low cost & snelle analyse technieken om schrootsortering te verbeteren
  • in kaart brengen van Vlaamse bedrijven die waardevolle "afvalstromen" van ferro-legeringen hebben en Vlaamse gebruikers van ferro-legeringen en deze aan elkaar linken. 
  • in de sector van de beklede staalkwaliteiten een proces ontwikkelen dat de bekleding selectief en op een economische en ecologische manier kan verwijderen
  • economische evaluatie van de materiaalstromen tussen diverse spelers opd e markt

Het consortium zoekt nog bijkomende Vlaamse bedrijven met interesse in deze materie om aan te sluiten bij de gebruikersgroep. De doelgroep zijn bedrijven actief in metaalinzameling, metaalverwerking of metaal(her)gebruik. 

Zie bijlagen onderaan voor meer informatie:

  • Samenvatting CleanScrap User Committee
  • template Letter of Intent Cleanscrap User Committee

Bij interesse, gelieve contact op te nemen met Isabelle Tolleneer van CRM (isabelle.tolleneer@crmgroup.be) . 

 

AttachmentSize
summary_cleanscrap_user_committee.pdf228.68 KB
letter_of_intent_cleanscrap_user_committee.docx258.39 KB